OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamačné podmienky

Reklamačný protokol

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969
faxl. č.: 048/ 4124 693
e-mail: bb@soi.sk
 
Stránky: